Efter det personrettede tilsyn

  • ""
På denne side kan du læse om, hvordan du kan inddrage barnet eller den unge efter tilsynet.

Giv barnet eller den unge en tilbagemelding

For at barnet eller den unge føler sig inddraget, er det vigtigt, at du giver barnet eller den unge en tilbagemelding efter tilsynet. Giv gerne en tilbagemelding på den måde, som barnet har bedt om. I tilbagemeldingen skal du give svar på barnets eller den unges spørgsmål og orientere om, hvilke beslutninger du har truffet. Når du giver en tilbagemelding, er det vigtigt, at du tydeligt formidler, hvordan barnets eller den unges perspektiv er inddraget i beslutningen – også hvis dets ønsker ikke kan opfyldes.

Dokumenter barnets eller den unges ønsker til inddragelse

For at barnets eller den unges ønsker til inddragelse kan videreformidles i forbindelse med et eventuelt sagsbehandlerskift, er det en god idé at dokumentere barnets eller den unges ønsker til den næste samtale i handleplanen.

Du kan beskrive:

  • Hvorvidt barnet eller den unge ønsker en bisidder og hvem det skal være
  • Barnets eller den unges ønsker om tilbagemelding efter tilsynet
  • En beskrivelse af hvad der er vigtigt for barnet eller den unge i forbindelse med tilsynet, såsom hvordan barnet eller den unge gerne vil forberedes, og hvilke metoder der er gode at bruge under samtalen.

Hvis du har dokumenteret dette, kommer der til at være en bedre overgang, hvis barnet eller den unge skal have en ny sagsbehandler.