Efter det personrettede tilsyn

  • ""
På denne side kan du læse om, hvordan du kan støtte inddragelsen af barnet eller den unge efter tilsynet.

Inddragelse efter tilsynet

For at børn og unge kan føle sig reelt inddraget, er det vigtigt, at de får en tilbagemelding fra sagsbehandleren efter tilsynet. Her kan børn og unge få svar på deres spørgsmål samt blive orienteret om, hvilke beslutninger sagsbehandleren har truffet. Det er vigtigt, at sagsbehandleren er tydelig i sin tilbagemelding og formidler, hvordan det enkelte barns eller den enkelte unges perspektiv er inddraget i beslutningen – også hvis barnets eller den unges ønsker ikke kan opfyldes. Hvis du som plejeforælder eller kontaktpædagog oplever, at sagsbehandleren ikke følger op på barnets eller den unges spørgsmål, kan du gøre sagsbehandleren opmærksom på dette.

Opfølgning med børn og unge efter tilsynet

Som plejeforælder eller kontaktpædagog spiller du også en vigtig rolle efter tilsynet. Din støtte har afgørende betydning for, hvordan det enkelte barn eller den enkelte unge bearbejder, forstår og håndterer selve samtalen med sagsbehandleren. Ved at sætte ord på tanker og følelser kan barnet eller den unge udvikle kompetencer til at tale med myndighedspersoner fremadrettet. Vær dog opmærksom på ikke at komme til at overskride barnets eller den unges grænser ved at spørge ind til selve indholdet af samtalen, hvis barnet eller den unge ikke har lyst til at drøfte det. Nogle børn og unge kan have brug for at drøfte samtalen med en anden voksen end deres plejeforældre eller kontaktpædagoger, og det er vigtigt at respektere.