Før det personrettede tilsyn

På denne side kan du læse om, hvordan du bedst muligt kan støtte inddragelsen af barnet eller den unge inden tilsynet.

Hvorfor er det vigtigt, at anbragte børn og unge inddrages før tilsynet?

For at barnet eller den unge kan forberede sig på samtalen med sagsbehandleren, og får mulighed for at give udtryk for sine egne meninger og ønsker, er det vigtigt, at barnet eller den unge forstår, hvad tilsynet går ud på. For eksempel hvad formålet med samtalen er, hvem der deltager, og hvad der skal tales om.

Hvad kan du som plejeforælder eller kontaktpædagog gøre for at støtte inddragelsen af barnet eller den unge før tilsynet?

Før tilsynet kan du hjælpe barnet eller den unge med at forstå formålet med sagsbehandlerens besøg. Det kan du gøre ved at vise de sider på hjemmesiden, som er målrettet børn og unge. På siderne kan barnet ellet den unge læse om, hvad der sker både før, under og efter samtalen med sagsbehandleren.

Link til siderne for børn og unge 

Du kan også vise barnet eller den unge hæfterne med informationsmateriale målrettet børn og unge.

Tilgå hæftet til yngre børn (åbner pdf i nyt vindue)

Tilgå hæftet til ældre børn (åbner pdf i nyt vindue)

Derudover kan det være en god ide at tale med barnet eller den unge om, hvad det gerne vil tale med sagsbehandleren om. Du kan hjælpe barnet eller den unge med at skrive punkter ned, så barnet eller den unge kan huske det til samtalen.

Hvad gør sagsbehandleren inden tilsynet?

Det kan være, at sagsbehandleren sender dig en e-mail og et brev til barnet eller den unge inden tilsynet. Hvis du er plejeforælder, bliver brevet sendt til din e-Boks. Hvis du er kontaktpædagog bliver brevet sendt til institutionens e-mailadresse. Den kan være en god ide at læse brevet sammen med barnet eller den unge. I brevet giver sagsbehandleren et forslag til, hvad samtalen med barnet eller den unge skal handle om. Det er vigtigt, at anbragte børn og unge forstår, at de selv kan bringe andre ting op under samtalen, som de gerne vil tale om eller spørge om.