Før det personrettede tilsyn

På denne side kan du læse om, hvordan du bedst muligt kan inddrage barnet eller den unge inden det personrettede tilsyn.

Børn og unge har brug for forberedelse

Børn og unge har brug for at blive forberedt inden møder med myndighedspersoner. De kan deltage aktivt i børnesamtalen, når de forstår, hvad formålet med det personrettede tilsyn er, hvem der skal deltage i børnesamtalen, og hvad der skal tales om. Børn og unge skal desuden orienteres om deres ret til at have en støtteperson eller bisidder med til samtalen samt have mulighed for at få medindflydelse på, hvad samtalen skal handle om.

Send et brev til barnet eller den unge

Du kan forberede barnet eller den unge ved at sende et personligt brev med et billede af dig selv. Det skaber tryghed, at barnet eller den unge på forhånd ved, hvem der kommer ind ad døren, og hvad der skal ske.

Find skabeloner til brevet og eksempler på brevet på siden med materialer til sagsbehandlere

Det er vigtigt, at brevet indeholder følgende:

 1. Et forslag til en dagsorden som barnet eller den unge kan få indflydelse på.
 2. Orientering om barnets eller den unges ret til at have en bisidder med. Det er dit ansvar som sagsbehandler at orientere barnet eller den unge om muligheden for at have en tryg person eller bisidder med til samtalen. Hvis barnet eller den unge udtrykker et ønske om at have en bisidder med, er det også dit ansvar at hjælpe barnet eller den unge med at få en bisidder.
 3. Et billede af dig selv. Det skaber forudsigelighed og tryghed for barnet eller den unge.   
 4. Et link til siderne for børn og unge på denne hjemmeside, hvor barnet eller den unge kan finde mere information om tilsynet.
  Link til siderne for børn og unge

Derudover skal brevet tilpasses til barnets eller den unges alder og funktionsniveau og gøres personligt. Børn og unge afkoder hurtigt, om brevet er skrevet personligt til dem eller er et standardbrev.

Hvis barnet eller den unge bor i familiepleje, skal brevet sendes til plejeforældrenes e-Boks. Hvis barnet eller den unge bor på døgninstitution, skal brevet sendes til døgninstitutionens e-mailadresse.

Forbered barnets eller den unges plejeforældre eller kontaktpædagoger

For at sikre at plejeforældrene eller kontaktpædagogerne støtter op om og hjælper med at inddrage barnet før, under og efter tilsynet, kan du sende en e-mail til plejeforældrene eller kontaktpædagogerne sammen med brevet til barnet eller den unge. 

Find en skabelon til e-mailen (åbner fil i word) 

Det er en god idé, hvis e-mailen indeholder følgende:

 1. Information om bisidderordningen. Informer plejeforældre eller kontaktpædagoger om barnet eller den unges ret til at have en bisidder med til børnesamtalen, og om hvordan de kan hjælpe med at finde en bisidder i barnets eller den unges netværk. Understreg gerne at bisidderen skal være neutral, og at plejeforældrene eller kontaktpædagogerne som udgangspunkt ikke kan fungere som bisiddere. 
  Læs mere om bisidning
 2. Opfordring til at plejeforældrene eller kontaktpædagogerne hjælper barnet eller den unge med at forberede sig på, hvad det gerne vil tale om til børnesamtalen.
 3. Opfordring til at plejeforældrene eller kontaktpædagogerne taler med barnet eller den unge efter tilsynet, hvis det har lyst til det.
 4. Et link til siden for plejeforældre og kontaktpædagoger på denne hjemmeside, hvor de kan få mere viden om, hvordan de kan støtte inddragelsen af barnet eller den unge før og efter tilsynet.
  Link til siderne for plejeforældre og kontatpædagoger

Derudover er det vigtigt, at du gør plejeforældrene eller kontaktpædagogerne opmærksomme på, at det personrettede tilsyn er en sikkerhedsventil for barnet eller den unge, hvor det skal have mulighed for at fortælle, hvis det ikke trives på anbringelsesstedet. Derfor skal plejeforældre og kontaktpædagogerne som udgangspunkt ikke deltage i børnesamtalen.