Hvad er det personrettede tilsyn?

På denne side kan du læse mere om, hvad formålet er med det personrettede tilsyn, og hvordan det foregår.

Hvad er formålet med det personrettede tilsyn?

Det personrettede tilsyn skal medvirke til at sikre, at det anbragte barn eller den unge trives på anbringelsesstedet. Det personrettede tilsyn indebærer, at kommunen skal følge op på, om den hjælp, der er iværksat, fortsat opfylder behovet hos barnet eller den unge, om anbringelsesstedet behandler det anbragte barn eller den unge hensigtsmæssigt i forhold til barnets eller den unges problemstillinger og behov, og at barnet eller den unge trives og udvikler sig positivt.

Hvordan skal det personrettede tilsyn foregå?

Det personrettede tilsyn skal foretages minimum to gange årligt og gælder uanset, hvilken type anbringelsessted barnet eller den unge er anbragt på. Det er en sagsbehandler fra den anbringende kommune, der ifølge servicelovens §48 skal føre det personrettede tilsyn med det anbragte barn eller den unge.

Det anbragte barn eller den unge har ifølge servicelovens §48 ret til at blive hørt, inden sagsbehandleren træffer en afgørelse, der har betydning for barnets eller den unges liv. For at give plads til, at barnet eller den unge bliver hørt, skal det personrettede tilsyn, som udgangspunkt bestå i en samtale med barnet eller den unge, der så vidt muligt gennemføres uden tilstedeværelse af personer fra anbringelsesstedet. Det gælder både for børn og unge anbragt i en plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution.

Læs mere om lovene for, hvordan det personrettede tilsyn skal foregå 

Læs om servicelovens §48 på danskelove.dk

Hvad er forskellen på det personrettede tilsyn og det driftsorienterede tilsyn?

Læs om forskellen på det personrettede tilsyn og det driftsorienterede tilsyn på Socialministeriets hjemmeside