Hvad sker der efter besøget?

Her kan du læse om, hvad der sker efter, at din sagsbehandler har været på besøg.

Hvad gør sagsbehandleren efter besøget?   

Efter besøget skal sagsbehandleren finde ud af, om de ting I har talt om, kan lade sig gøre. Selvom sagsbehandleren har lyttet til dig, betyder det ikke, at du alene kan komme til at bestemme, hvad der skal ske. Sagsbehandleren taler altid med andre voksne efter besøget hos dig. Det kan for eksempel være dine forældre, dine plejeforældre, din kontaktpædagog eller din lærer. Du har altid ret til at få en forklaring på, hvorfor og hvordan sagsbehandleren har truffet sine beslutninger 

Hvordan får du svar?  

Når sagsbehandleren har truffet en beslutning, skal vedkommende sørge for, at du får det at vide. Det kan være, at sagsbehandleren kommer på besøg igen og fortæller dig det. Det kan også være, at sagsbehandleren ringer til dig, eller fortæller det til dine plejeforældre eller kontaktpædagoger, som siger det videre til dig 

Hvem kan du tale med, hvis du har spørgsmål efter besøget 

Hvis du har lyst, kan du tale med en voksen, som du er tryg ved, efter samtalen med din sagsbehandler. Du kan for eksempel tale med dine plejeforældre eller kontaktpædagoger, din lærer eller pædagog.  

Du kan også altid ringe eller skrive til din sagsbehandler, når du har brug for det.  

Du kan også ringe til BørneTelefonen 

Nogle gange kan det være nemmere at tale med en voksen, som man ikke kender. Hos BørneTelefonen kan børn og unge tale med voksne om de ting, der kan være svære. Du behøver ikke at fortælle, hvem du er. Du bestemmer også selv, hvad du vil fortælle. De voksne lytter og giver gode råd, og forklarer børn om deres rettigheder. Den voksne fortæller ikke andre, at du har ringet, med mindre I aftaler det. Det er gratis at ringe til BørneTelefonen, og man kan ikke se opkaldet på telefonregningen. Du kan sende en sms, ringe eller chatte med BørneTelefonen om både små og store problemer.

Du kan ringe til BørneTelefonen på telefonnummer 116 111. BørneTelefonen har åbent mandag-fredag fra kl. 9.00 om morgenen til kl. 02.00 om natten. I weekenden er der åbent fra kl. 11.00 til kl. 02.00.