Projekt "Bedre Børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn"

Et projekt der har til formål at styrke inddragelsen af anbragte børn i alderen 5-12 år før, under og efter det personrettede tilsyn.

Projekt "Bedre Børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn" blev igangsat med det formål at forbedre og styrke inddragelsen af anbragte børn i alderen 5-12 år i det personrettede tilsyn. Projektet er udført i et samarbejde mellem Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, Borgercenter Børn og Unge Amager og Borgercenter Børn og Unge Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave i Københavns Kommune.

Målet med projektet har været at give anbragte børn en forståelse af tilsynet, bedre muligheder for at komme til orde i samtaler med myndigheder, samt mulighed for medindflydelse på beslutninger, der vedrører deres anbringelse og øvrige tilværelse. Projektet har haft fokus på at udvikle nye tiltag, som kan hjælpe sagsbehandlere, plejeforældre og kontaktpædagoger på døgninstitutioner til at inddrage børn før, under og efter tilsynet.

Virkningen af tiltagene er løbende blevet dokumenteret og evalueret ved brug af såvel kvantitative som kvalitative metoder. Projektet kvalitetssikres gennem en styregruppe (chefer og ledere fra Københavns Kommune), en faglig følgegruppe (fagspecialister med viden om børneinddragelse) og en ’Ungeekspertgruppe’ (aktuelt eller tidligere anbragte unge), der blandt andet har været med til at identificere pejlemærker og nøgleindikatorer i forhold til, hvad der karakteriseres som ”god inddragelse” af børn i tilsynssamtaler.

De nye tiltag og værktøjer tilgængelige her på hjemmesiden er udviklet med udgangspunkt i evalueringen af projektet.   

Projektets forankring: Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, Borgercenter Børn og Unge (BBU), Københavns Kommune

Økonomisk støtte fra: Egmont Fonden

Projektperiode: 1. maj 2017 – Afsluttes når endelig konference er afholdt