Under det personrettede tilsyn

  • ""
På denne side kan du læse om, hvordan du kan støtte inddragelsen af anbragte børn og unge under sagsbehandlerens besøg.

Formålet med børnesamtalen

Det personrettede tilsyn er en sikkerhedsventil for anbragte børn og unge, der skal sikre, at de trives og udvikler sig, og at anbringelsesstedet giver børnene og de unge den nødvendige omsorg og støtte. Sagsbehandleren skal altid tale med og lytte til det enkelte barn eller den enkelte unge, før en foranstaltning iværksættes. Børnesamtalen er barnets eller den unges mulighed for at give udtryk for egne meninger og ønsker.

Hvem skal deltage i børnesamtalen?

Som udgangspunkt skal du som plejeforælder eller kontaktpædagog ikke deltage i barnets eller den unges samtale med sagsbehandleren. Børn og unge skal have mulighed for at give udtryk for, hvis der er noget i plejefamilierne eller på institutionenerne, som de ikke trives med.

Børn og unges ret til en bisidder 

Anbragte børn og unge har ret til at have en bisidder eller en støtteperson med til samtalen. En bisidder er en voksen, som kan støtte barnet eller den unge både før, under og efter tilsynet. Bisidderen må gerne være en voksen, som barnet eller den unge kender i forvejen. Det kan for eksempel være en voksen fra barnets eller den unges daginstitution, skole eller fritidsklub. Det er vigtigt, at bisidderen er neutral og tager udgangspunkt i barnets eller den unges perspektiv. Derfor anbefales det, at bisidderen ikke er tæt på enten barnets eller den unges biologiske familie, plejefamilie eller døgninsitutions personale.

Hvordan kan børn og unge få en bisidder?

Det er sagsbehandlerens ansvar at sørge for, at det pågældende barn eller den pågældende unge får en bisidder, hvis barnet eller den unge ønsker det. Som plejeforælder eller kontaktpædagog kan du tale med barnet eller den unge om fordelene ved at have en bisidder med til børnesamtalen. Du kan også hjælpe barnet eller den unge og sagsbehandleren med at finde en voksen i netværket, som kan være en god støtte for barnet eller den unge.

Barnet eller den unge kan også få en professionel bisidder fra Børns Vilkår. Børns Vilkårs bisiddere er uddannede socialrådgivere, og har alle erfaring i at arbejde med børn og unge. 

Barnet eller den unge kan få en bisidder ved at ringe til  BørneTelefonen på telefon 116 111 eller direkte til Børns Vilkårs bisidderafdeling på telefon 35 55 55 59.

Hvis du som plejeforælder eller kontaktpædagog vil vide mere om Børns Vilkårs bisidderafdeling, kan du læse mere på deres hjemmeside ved at klikke her, eller du kan ringe til dem på telefon 35 55 55 59.

Din samtale med sagsbehandleren

Efter samtalen med barnet eller den unge kan det være, at sagsbehandleren gerne vil tale med dig. Her er det vigtigt, at du er med til at understøtte, at sagsbehandleren først og fremmest kommer på besøg for at tale med barnet eller den unge. Når du taler med sagsbehandleren, skal barnet eller den unge som udgangspunkt inviteres med til samtalen for at sikre, at barnet føler sig inddraget.