Under det personrettede tilsyn

  • ""
På denne side kan du læse om, hvordan du kan inddrage barnet eller den unge under det personrettede tilsyn.

Under det personrettede tilsyn skal du som sagsbehandler følge op på, om den hjælp, der er iværksat for barnet eller den unge, fortsat opfylder barnets eller den unges behov, om anbringelsesstedet behandler barnet eller den unge hensigtsmæssigt i forhold til dets behov, og om barnet eller den unge trives og udvikler sig positivt. Det personrettede tilsyn skal som udgangspunkt bestå af en samtale med barnet eller den unge. Samtalen skal så vidt muligt gennemføres uden tilstedeværelse af voksne fra anbringelsesstedet, men barnet eller den unge har ret til at have en bisidder eller støtteperson med under samtalen.

Anbragte børn og unge efterspørger sjældent selv at have en samtale med deres sagsbehandler. Det stiller nogle særlige krav til dig som sagsbehandler, når du skal afholde samtalen. Derfor er det relevant, at du tænker over, hvordan du afholder samtalen ud fra tre parametre; hvordan du indleder samtalen, hvordan du vil drøfte elementer med barnet eller den unge undervejs, samt hvordan vil du afrunder samtalen. I det følgende kan du lade dig inspirere af råd, metoder og strategier til, hvordan du bedst indleder, anvender samtaleteknikker og visuelle metoder, og hvordan du afrunder samtalen.