Viden om børneinddragelse til plejeforældre og kontaktpædagoger

Her finder du viden om, hvordan du som plejeforælder eller kontaktpædagog kan støtte barnet eller den unge i at forberede sig og få medindflydelse i det personrettede tilsyn. Det er vigtigt, at barnet eller den unge ikke kun inddrages unders selve samtalen med sagbehandleren, men også før og efter sagsbehandlerens besøg. Her spiller du en vigtig rolle. Klikker du på boksene nedenfor, finder du viden om, hvordan du hjælper barnet eller den unge med at blive inddraget i hele processen. Du kan også læse om det personrettede tilsyn og om børns ret til inddragelse og bisidning i Vidensbanken.

Før det personrettede tilsyn

På denne side kan du læse om, hvordan du bedst muligt kan støtte inddragelsen af barnet eller den unge inden tilsynet.
""

Under det personrettede tilsyn

På denne side kan du læse om, hvordan du kan støtte inddragelsen af anbragte børn og unge under sagsbehandlerens besøg.
""

Efter det personrettede tilsyn

På denne side kan du læse om, hvordan du kan støtte inddragelsen af barnet eller den unge efter tilsynet.
""

Sagsbehandlerskift

På denne side kan du læse om, hvordan du som plejeforælder eller kontaktpædagog kan støtte barnet eller den unge under sagsbehandlerskift.

Vidensbank

Her finder du en samlet oversigt over relevant litteratur, lovgivning og viden tilknyttet børneinddragelse.