Viden om børneinddragelse til sagsbehandlere

Her kan du få inspiration til, hvordan du som sagsbehandler kan inddrage børn og unge i forbindelse med det personrettede tilsyn. For at barnet eller den unge får mulighed for at forberede sig og få medindflydelse, er det vigtigt, at barnet eller den unge ikke kun inddrages under selve børnesamtalen, men også før og efter tilsynet samt i forbindelse med sagsbehandlerskift.  

Klik på boksene herunder for at finde inspiration samt konkrete metoder og materialer til, hvordan du kan inddrage børn og unge før, under og efter tilsynet. I ”Vidensbanken” kan du læse om børns ret til inddragelse og bisidning og finde mere litteratur om emnet. Under ”Materialer til sagsbehandlere" kan du finde de materialer til inddragelse, som nævnes på siderne.  

Før det personrettede tilsyn

På denne side kan du læse om, hvordan du bedst muligt kan inddrage barnet eller den unge inden det personrettede tilsyn.
""

Under det personrettede tilsyn

På denne side kan du læse om, hvordan du kan inddrage barnet eller den unge under det personrettede tilsyn.
""

Efter det personrettede tilsyn

På denne side kan du læse om, hvordan du kan inddrage barnet eller den unge efter tilsynet.

Sagsbehandlerskift

På denne side kan du læse om, hvordan du som ny eller nuværende sagsbehandler kan inddrage barnet eller den unge ved et sagsbehandlerskift.

Materialer til sagsbehandlere

På denne side kan du tilgå en oversigt over materialer, du kan bruge til at inddrage anbragte børn og unge før, under og efter tilsynet.

Vidensbank

Her finder du en samlet oversigt over relevant litteratur, lovgivning og viden tilknyttet børneinddragelse.