Børneinddragelse i det personrettede tilsyn

Det kan du bruge hjemmesiden til

Denne hjemmeside skal hjælpe med at skabe bedre forudsætninger for børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn og unge. Hvad enten du er barn, ung, sagsbehandler, plejeforælder eller kontaktpædagog på en døgninstitution, kan du blive klogere på det personrettede tilsyn og på, hvordan børn og unge får mere indflydelse på vigtige spørgsmål angående deres anbringelse.

Er du barn eller ung?

Her kan du få mere at vide om, hvad der skal ske, når sagsbehandleren kommer på besøg.

Er du plejeforælder eller kontaktpædagog?

Her finder du viden om det personrettede tilsyn og gode råd til, hvordan du kan støtte børn og unge både før, under og efter tilsynet.

Er du sagsbehandler?

Her kan du finde konkrete råd, materialer og metoder til, hvordan du kan inddrage børn og unge før, under og efter tilsynet.